Contoh Surat Permohonan Sumbangan Pembangunan Masjid

Pembangunan masjid dapat dilakukan dengan dana dari berbagai sumber, salah satunya dari sumbangan warga setempat.

Panitia pembangunan masijd dapat membuat surat permohonan bantuan dana untuk pembangunan masijd yang ditujukan ke masyarakat sekitar.

Nominal sumbangan dana pembangunan masjid juga sesuai kemampuan warga tentunya, dan berikut ini adalah contoh surat permohonan sumbangan dana untuk keperluan pembangunan atau renovasi masjid.

Contoh Surat Permohonan Bantuan Dana Untuk Pembangunan Masjid


KOP SURAT
_____________________________________________
 

Kepada Yth,
Bpk/Ibu/Sdr ...........................
di-
     Tempat


Hal     : Permohonan Bantuan Dana
Lamp : -


Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kami haturkan.... Semoga kita senantiasa dalam lindungan-Nya dan diberikan rizki yang berkah.

Sehubungan dengan akan dilakukannya renovasi bangunan masjid Al-Ihklas Desa Karangindah dimana sesuai estimasi akan menghabiskan dana sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka dengan ini kami bermaksud untuk mengetuk pintu hati Bpk/Ibu/Sdr agar sudi kiranya untuk memberikan sumbangan dana seikhlasnya demi terwujudnya pembangunan masjid Al-Ikhlas.

Adapun sumbangan dana dapat diberikan kepada para Bapak yang namanya disebutkan dibawah ini :

  1. Bpk. Ali Amin
  2. Bpk. M. Alim
  3. Bpk. Riza Amri

Demikian surat permohonan sumbangan dana ini kami buat. Atas perhatian dan kedermawanan Bpk/Ibu/Sdr kami sampaikan banyak terimakasih.

Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh yang maha kuasa, Amin.


Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Karangindah, 25 Januari 2019
Hormat kami,

Handi Zuhdi                                    Arie Kusuma
Ketua Panitia                                   Kpl. Desa Karangindah

contoh surat permohonan sumbangan untuk pembangunan masjid

Penutup


Itulah contoh surat permohonan bantuan dana untuk pembangunan masjid yang ditujukan kepada masyarakat sekitar. Semoga bermanfaat bagi Anda.


0 comments

Post a Comment