Naskah Drama Bahasa Jawa

Jika sebelumnya saya menuliskan contoh naskah drama dalam versi bahasa Indonesia, maka kali ini saya ingin berbagi contoh naskah drama bahasa Jawa.

Naskah drama bahasa Jawa dibawah ini merupakan naskah dialog drama bahasa Jawa untuk durasi pendek atau yang bisa disebut sebagai naskah drama singkat.

Contoh nasakh drama lainnya:NASKAH DRAMA BAHASA JAWA

Judul : Realitas
Tema : Sosial & Motivasi
Pemeran : Darmo (orang yang berpikiran bijak), Amir (orang yang mau menimba ilmu)

Dialog Drama

Amir :
Seng ndadekno wong iso sugeh iuku sarono mergawe opo nasib yo Mo?

Darmo :
Seng pertama yo kudu mergawae to Mir, mosok wong iso sugeh tanpo usaha?! Nek wes usahane maksimal, baru nasib seng nentokno.

Amir :
Oh ngono yo nek menurut pandanganmu?

Darmo :
Iyo Mir, peraskau yo tepak pandanganku kui. La nyapo to awakmu kon takon masalah ngunu kui? emangen enek opo?

Amir :
Yo gak lapo2, cumak pengen takon ngono wae soale tak perhatekno nasibe wong iku buedo-bedo. Ono seng wes mergawe melarat tapi taraf uripe tetep ra iso berubah!

Darmo :
Yo, emang sebagian yo ono seng koyo ngono kui. Tapi, teorine, nek wong kui mau mergawene nggunakno akal lan maksimal, pasti hasile lueh apik.

Amir :
Bearti mergawe gak cukup asal mergawe yo? kudu mergawe nggunakno akal yo? la contone kyok opo Mo?

Darmo :
Contone yo akeh toh! Wes, saiki awakmu tak ke'i gambaran.. wong iso berkembang iku kan saronon pola pikire maju, masih awakmu mergawe rino-wengi tapi jenis pekerjaanmu ora main akal yo hasile ra iso maksimal, mangkane gak iso berubah.

Amir mikirno opo seng tas wae diomongno karo Darmo.

Amir :
Wah yio Mo yo.. jane wong mergawe iku emang kudu mendepankan akal lan ora gur asal mergawe.

Darmo :
Yo, jelas kui.

Sakmairne iku, Amir sering konsultasi lan ngobrol karo Darmo soale Darmo dianggep nduweni pemikiran seng luas lan bijak. Ono ing suatu kesempatan Darmo lan Amir ketemu maneh, wong loro iki ngobrol meneh masalah seng diomongno winginane.

Amir :
Mo, aku seneng karo pendapatmuu winginane kui. Tak pikir2, ancene bener omonganmu kui.

Darmo :
Bener gak bener yo emang kui lek pemikiranku. Westalah, pkok'e lek awakmu pengen urip mapan, ekonomi lueh apik, ndang kerjo nggunakno akal, ajo nggunankno otot.

Amir :
La tarus carane piye kui? mulaine tekan endi?

Darmo :
Saiki ngene, seng paling awakmu sennegi kui opo?

Amir :
Maksute piye Mo?

Darmo :
Maksudku nege lo, awakmu kui due hobi opo? seng nggarakno awakmu merasa teratrik kui nok bidang opo? La nek awakmu wes nemokno bidang seng mbok senengi, ndang mulai tekan kono.

Amir :
Oh ngono yo Mo?

Darmo :
Iyo. Ngawali tekan perkoro seng mbok senengi iku cocok kanggo perkembangan kedepane Mir.

Sakbare iku Amir terus mikir2 opo seng disenengi kanggo diterapno nok lingkup bisnis. Amir yo semakin sering konsultasi nang Darmo nek dek'e nduweni ide anyar.


0 comments

Post a Comment