Contoh Soal UKK Bahasa Arab Kelas 8 SMP MTs

Berikut ini adalah contoh soal UKK Bahasa Arab Kelas 9 Mts. Silakan di simak, dan emoga bermanfaat buat kalian.Contoh Soal UKK Bahasa Arab kelas 8 SMP MTs


Ulangan Kenaikan Kelas (UKK)
Pelajaran Bahasa Arab
SMP Muhammadiyah 1 Dayeuhluhur
Kelas 8  (Delapan)

1 Berikut yang merupakan bacaan tahmid adalah...
a. ????????? ???????
b. ?????????? ???????
c. ???????
d. ??????? ?????????


2. ??????? ???????? merupakan kalimah thoyibah yang artinya...
a. Allah Maha Kaya
b. Allah Maha Pengasih
c. Allah Maha Besar
d. Allah Maha Penyayang 


3. Apa artinya :?????????? ????? ?????????
a. Pergi main
b. Pergi ke sekolah
c. Pergi untuk makan
d. Pergi untuk tidur


4.  ??????????" ????????"
a. Kelas
b. Sekolah
c. Kantor
d. Kamar


5.   ??????????" ?????????? ?? ???????????"
a. Yang Maha Kuat
b.  Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang
c. Yang Maha Kuasa Lagi Maha Perkasa
d.  Yang Maha Hebat Lagi Maha Kuat


6.    ??????????" ??? ???? ?????? ????? ????"
a. Yang menguasai dunia
b.  Yang menguasai hari pembalasan
c. Yang Maha Kuasa Lagi Maha Perkasa
d.  Yang memiliki langit dan bumi


7.  ?????????? ?? ???? ??????????"  "
 a. Kamu cantik
b. Kamu tampan
c. Kamu pintar
d. Kamu hebat
8.  ?????????? ?????? ??? ????     
a. Kelas bagus
b. Kelas sempit
c. Kelas luas
d. Kelas jelek    


9. Bahasa arab sekolah jauh adalah...
a. ?????????? ????????
b. ??????????  ????????
c. ?????????? ????????
d. ?????????? ????????


10. Berikut adalah kata tanya, kecuali...
a. ???
b. ???? 
c. ????
d. ????


11.  ??????????" ????? ?? "  
a. Kapan
b. Di mana
c. Mengapa
d. Bagaimana


12. ??????????" ?????? ????????? "
a. Ke mada dia pergi?
b. Ke mana kamu pergi?
c. Kapan pulang?
d. Kapan pergi?


13. ??????????" ????? ????????????? "
a. Ke rumah
b. Ke sekolah
c. Ke perpustakaan
d. Ke kelas


14. ??????????"??????"
a. Hitam
b. Putih
c. Warna
d. Biru


15. ??????????"????????"
a. Hitam
b. Putih
c. Merah
d. Biru


16.    Apa bahasa Arabnya merah...
a. ????????
b. ????????
c. ????????
d. ????????


17. ??????????"????????"
a. Hijau
b. Putih
c. Merah
d. Kuning


18. ??????????"??? ??"
a. Api
b. Air
c. Angin
d. Sungai


19. Apakah bahasa Arab bulan
a. ??????
b. ??????
c. ??????
d. ??????


20. Apa bahasa Arabnya Hujan?
a. ??? ??
b. ??????
c. ??????
d. ??????


21. ??????????"??? ???? "
a. Dokter
b. Pedagang
c. Insinyur
d. Petani


22.  Apakah arti ?????? ?????? ??
a. Sebaik-baik kamu
b. Sebaik-baik manusia
c. Sebaik-baik ilmu
d. Sebaik-baik akhlak


23.  Apakah arti ?????? ????
a. Sebaik-baik kamu
b. Sebaik-baik manusia
c. Sebaik-baik kalian
d. Sebaik-baik mereka


24.  Lengkapi pepatah arab berikut!
??????? ???????? ... 
a. ??????????
b. ????????
c. ?????
d. ??????


25. Apakah makna   ??? ??????? ?????
a. Seperti bintang
b. Seperti bulan
c. Seperti binatang
d. Seperti rumah 


Soal Esai
26. Lengkapilah percakapan berikut!
  ???? ??????.a
............ b.
 ??????  ??? c.
.......... d.
  ???? ?????? ? ?.e
........... f.

27. Apakah bahasa Arab:
a. Dia tinggi
b. Kamu Pendek
c. Mereka Jelek

28. Apa bahasa Arab...
a. Dokter
b. Insinyur
c. Guru

29. Apakah pepatah Arab berikut?
a. Waktu lebih berharga daripada emas
b. Bertanya itu setengah (bagian) dari ilmu

30. Artikan pepatah arab berikut
a. ??????? ?????? ??? ????????
b. ??????????????? ?? ??????????? 
c.  ????? ?? ????? ????  ?????? ??? ?????

***
???? ?????????

Contoh soal bahasa Arab
Ilustrasi - Contoh soal bahasa Arab

Demikian tadi contoh soal UKK Bahasa Arab Kelas 9 Mts. Semoga bisa membantu Anda.


0 comments

Post a Comment