Doa Zakat Fitrah

Ada beberapa jenis zakat, salah satunya adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang memiliki kemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kata Fitrah yang ada merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah.

Siapa saja yang wajib membayar zakat fitrah?


Pada dasarnya seperti penjabaran diatas, yakni setiap orang muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya dan orang lain yang menjadi tanggungannya baik itu orang dewasa, anak kecil, laki-laki maupun wanita. Berikut adalah syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat fitrah:

  • Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.
  • Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan dan hidup selepas terbenam matahari.
  • Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan dan tetap dalam Islamnya.
  • Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan.

Berapa Besar Zakat?


Besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadits, yaitu sebesar satu sha' (1 sha'=4 mud, 1 mud=675 gr) atau sekitar setara dengan 3,5 liter atau 2.7 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan (Mazhab syafi'i dan Maliki)

Waktu Pengeluaran Zakat Fitrah


Zakat Fitrah dikeluarkan pada bulan puasa Ramadan, selambat-lambatnya sebelum orang-orang selesai menunaikan Salat Idul Fitri. Jika waktu penyerahan melewati batas ini maka yang diserahkan tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat melainkan sedekah biasa.

Penerima Zakat


Penerima zakat secara umum ditetapkan dalam delapan golongan/asnaf, yaitu mereka para fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Namun, menurut beberapa ulama khusus untuk zakat fitrah harus didahulukan kepada dua golongan pertama yakni fakir dan miskin. Pendapat ini disandarkan dengan alasan bahwa jumlah/nilai zakat yang sangat kecil sementara salah satu tujuannya dikelurakannya zakat fitrah adalah supaya para fakir dan miskin dapat ikut merayakan hari raya dan saling berbagi sesama umat Islam.

Perintah Untuk Berzakat


Dalam Al-Qur'an telah disebutkan perihal kewajiban untuk berzakat, yakni pada QS: Al-Baqarah 2:43 dan QS: Al-Baqarah 2:110.

     "Dan dirikanlah shalat serta tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku." (QS: Al-Baqarah 2:43)

    "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan". (QS: Al-Baqarah 2:110)

Bacaan Doa Niat Zakat Fitrah dan Artinya


Ada beberapa doa niat zakat fitrah berdasarkan dari siapa yang ingin dizakati antara lain sebagai berikut:.

Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri

Niat ini diucapkan oleh diri kita sendiri tidak dengan diwakilkan terhadap orang lain. Adapun lafadznya yakni sbg berikut :

نَوَيْتُ اَنْ اُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِىْ فَرْضًا ِللهِ تَعَالَى

NAWAITU AN UKHRIJA ZAKAATAL FITHRI 'AN NAFSII FARDLOL LILLAAHI TA'AALAA

Artinya :

Sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah kepada diri aku sendiri, fardhu dikarenakan Allah Ta'ala

Niat Zakat Fitrah buat Istri

Jikalau satu orang suami mau membacakan niat zakat fitrah utk istrinya, sehingga lafadznya merupakan sbg berikut :

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ زَوْجَتِيْ فَرْضًا ِللهِ تَعَالَى

NAWAITU AN UKHRIJA ZAKAATAL FITHRI 'AN ZAUJATII FARDHOL LILLAATI TA'AALAA

Artinya :

Aku niat mengeluarkan zakat fitrah atas istri aku fardhu sebab Allah Ta'ala

Niat Zakat Fitrah utk Anak Laki-Laki

Bagi orangtua yg mempunyai satu orang anak cowok yg masihlah bayi, balita dan/atau mungkin belum dapat membaca niat zakat fitrah, maka bisa diwakilkan pada orang tuanya. & berikut merupakan lafadz niatnya :

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ
وَلَدِيْ... فَرْضًا ِللهِ تَعَالَى 

NAWAITU AN UKHRIJA ZAKAATAL FITHRI 'AN WALADII (Sebutkan Nama Anaknya) FARDHOL LILLAAHI TA'AALAA

Artinya :

Sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah atas anak laki laki aku (sebut namanya) Fardhu lantaran Allah Ta’ala

Niat Zakat Fitrah untuk Anak Perempuan

Bagi orang lanjut usia yg mempunyai seseorang anak wanita yg masih bayi, balita dan/atau mungkin belum sanggup membaca niat zakat fitrah, maka bisa diwakilkan terhadap orang tuanya. & berikut merupakan lafadz niatnya :

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ بِنْتِيْ... فَرْضًا ِللهِ تَعَالَى

NAWAITU AN UKHRIJA ZAKAATAL FITHRI 'AN BINTII (Sebutkan Nama Anaknya) FARDHOL LILLAAHI TA'AALAA

Artinya :

Sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah atas anak wanita aku(sebut namanya), fardhu karena Allah Ta’ala

Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri & Keluarga

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِّىْ وَعَنْ جَمِيْعِ مَا يَلْزَمُنِىْ نَفَقَاتُهُمْ شَرْعًا فَرْضًا ِللهِ تَعَالَى

NAWAITU AN UKHRIJA ZAKAATAL FITHRI 'ANNII WA'AN JAMII'I MAA YALZAMUNII NAFAQOOTUHUM SYAR'AN FARDHOL LILLAAHI TA'AALAA

Artinya :

Aku niat mengeluarkan zakat atas diri aku & atas sekalian yg aku diwajibkan berikan nafkah terhadap mereka dengan cara syari’at, fardhu karena Allah Ta’aala.

Niat Zakat Fitrah untuk Orang yang Diwakilkan

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ (…..) فَرْضًا ِللهِ تَعَالَى

NAWAITU AN UKHRIJA ZAKAATAL FITHRI 'AN (Sebutkan nama orangnya) FARDHOL LILLAAHI TA'AALAA

Artinya :

Niat aku mengeluarkan zakat fitrah atas….(sebut nama orangnya), Fardhu dikarenakan Allah Ta’ala

Hikmah Zakat Fitrah


Beberapa hikmah disyari'atkannya zakat fitrah adalah sebagai berikut:

  • Zakat fitrah merupakan zakat diri, di mana Allah memberikan umur panjang baginya sehingga ia bertahan dengan nikmat-l\lya.
  • Zakat fitrah juga merupakan bentuk pertolongan kepada umat Islam, baik kaya maupun miskin sehingga mereka dapat berkonsentrasi penuh untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan bersukacita dengan segala anugerah nikmat-Nya.
  • Hikmahnya yang paling agung adalah tanda syukur orang yang berpuasa kepada Allah atas nikmat ibadah puasa. (Lihat Al Irsyaad Ila Ma'rifatil Ahkaam, oleh Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, hlm. 37.)
  • Diantara hikmahnya adalah sebagaimana yang terkandung dalam hadits Ibnu Abbas radhiAllahu 'anhuma di atas, yaitu puasa merupakan pembersih bagi yang melakukannya dari kesia-siaan dan perkataan buruk, demikian pula sebagai salah satu sarana pemberian makan kepada fakir miskin.

Demikian penjelasan secara ringkas mengenai zakat fitrah serta lafadz niat zakat fitrah lengkap dalam bahasa Arab dan Latin beserta terjemahannya. Semoga bermanfaat, dan semoga juga amal ibadah serta zakat kalian diterima, Amin.
Artikeloka » Kumpulan artikel informatif

Judul Artikel: Doa Zakat Fitrah
Ditulis Oleh: Luki H.

Apabila Anda ingin republikasi artikel, dimohon dengan sangat kebersediaannya untuk menyertakan link yang mengarah ke laman artikel Doa Zakat Fitrah ini.

Jika artikel yang Anda baca bermanfaat, silakan like/bagikan dengan teman Anda di sosial media dengan menggunakan tombol share dibawah.

0 Response to "Doa Zakat Fitrah"

Posting Komentar

close